MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan BaranganFIBER MASTIC ASPHALT (FMA)
Kod BaranganJJ1801015.MJ60.J66
Nama SyarikatNOVAPAVE SDN. BHD
Status SyarikatPENGILANG
AlamatNo. 59 & 60, Tiara Sentral,
71800 Nilai NEGERI SEMBILAN
No Telefon067940507
No Fax-
JenamaFIBER MASTIC ASPHALI (FMA)
No Laporan007/2018
Tarikh Tamat30-09-2025
Rujukan
CatatanKEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.4/2019 BERTARIKH 01 Oktober 2019 ADALAH LULUS BERSYARAT. ULASAN : 1) PEMATUHAN KEPADA SPESIFIKASI PIAWAIAN JKR/SPJ/2018-S4 : STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD WORKS, SECTION 4. PRESTASI PRODUK PERLU MEMENUHI KRITERIA BERIKUT : i) RESILENT MODULUS, min 3500 Mpa. ii) TEXTURE DEPTH, min 0.6mm. iii) SKID RESISTANCE, SRV min 55. 2) TEMPOH PENDAFTARAN PEMBAHARUAN PRODUK BAGI KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.3/2021 BERTARIKH 29 SEPTEMBER 2021 MEMUTUSKAN BAHAWA ADALAH LULUS BERSYARAT DAN DILANJUTKAN TEMPOH PEMBAHARUAN. ULASAN : 1) PEMATUHAN KEPADA SPESIFIKASI PIAWAIAN JKR/SPJ/2018-S4 : STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD WORKS, SECTION 4. PRESTASI PRODUK PERLU MEMENUHI KRITERIA BERIKUT : i) RESILENT MODULUS, min 3500 Mpa. ii) TEXTURE DEPTH, min 0.6mm. iii) SKID RESISTANCE, SRV min 55 3) Mesyuarat JBKPJ Bil. 2/2024 yang diadakan pada 29 Februari 2024 telah memutuskan bahawa permohonan pembaharuan bagi produk Fiber Mastic Asphalt adalah LULUS dengan tempoh kelulusan dilanjutkan sehingga 30 September 2025.
Negara

BilModelColumn NameGambar
1FMA
Senarai Dokumen Berkaitan :
BilNama DokumenFile
1Novapave SB Product Booklet 1.0 OUTLINE_1.pdf