Pengenalan

RMAL ialah laman portal yang memaparkan senarai bahan/ produk bagi kerja-kerja jalan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Bersama (JKR-LLM) Kelulusan Produk bagi Kerja-Kerja Jalan. Senarai ini dipamerkan bagi tujuan untuk memberi maklumat kepada agensi/ orang awam mengenai produk-produk yang telah mendapat keputusan daripada Ahli Jawatankuasa tersebut di kalangan pegawai Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuhraya Malaysia.

Walaupun begitu, Bahagian Pembangunan, Inovasi dan Standard (BPIS) Cawangan Jalan JKR merupakan pentadbir sistem informasi dan sentiasa mengemaskini senarai bahan/ barangan di laman portal RMAL.


SENARAI KATEGORI

Displaying 1-30 of 31 results.
NoNama Kategori Nama Sub KategoriSenarai barang
  
1ROAD RESTRAINT SYSTEMLONGITUDINAL BARRIERView
2ROAD RESTRAINT SYSTEMGUARDRAILView
3ROAD RESTRAINT SYSTEMCRASH CUSHION View
4ROAD FURNITUREROAD STUDView
5ROAD FURNITUREDELINEATOR POSTView
6ROAD FURNITUREKILOMETER POSTView
7ROAD FURNITURESOUND BARRIERView
8ROAD FURNITUREFLEXIBLE POSTView
9ROAD FURNITUREOTHERS View
10ROAD FURNITUREROAD MARKING View
11ROAD FURNITUREROADSTUDView
12ROAD FURNITUREROADSTUDView
13ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
14ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
15ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
16SLOPE PROTECTIONHYDROSEEDINGView
17SLOPE PROTECTIONSLOPE PROTECTION SYSTEMView
18PAVEMENT OTHERS View
19PAVEMENT STABILIZERView
20PAVEMENT COLD MIXView
21PAVEMENT INTERLOCKING PAVEMENTView
22GEOTECHNICALOTHERSView
23GEOTECHNICAL 1OTHERS 1View
24PAVEMENT 1FLEXIBLE PAVEMENT 1View
25PRODUCT INNOVATIONJKRView
26BRIDGEOTHERS(B)View
27BRIDGEPRESTRESSINGView
28BRIDGEEXPANSION JOINTView
29BRIDGEBEARINGView
30ROAD FURNITUREPAPAN TANDAView