MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan BaranganLIGHT EXPANDED CLAY AGGREGATES
Kod BaranganJJ130301.MJ17.J19
Nama SyarikatLEXCA SDN. BHD
Status SyarikatPEMBEKAL
AlamatNo. 31-1, Jalan Bidari 10, Saujana Utama 3,
47000 Sg.Buloh SELANGOR
No Telefon0360388860
No Fax03-60388861
JenamaLECA
No Laporan023/2017 016/2020
Tarikh Tamat16-06-2024
Rujukan
Catatani) MESYUARAT JAWATANKUASA KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL. 1/2018 BERTARIKH 14 FEBRUARI 2018, KEPUTUSAN : LULUS BERSYARAT ii) MESYUARAT JAWATANKUASA KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL. 2/2020 BERTARIKH 18 JUN 2020,TELAH MEMUTUSKAN UNTUK MELULUSKAN BAGI MELANJUTKAN TEMPOH KELULUSAN PRODUK SEPERTI YANG DITETAPKAN. KEPUTUSAN : LULUS BERSYARAT iii) MESYUARAT JAWATANKUASA KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL. 1/2022 BERTARIKH 15 APRIL 2022, TELAH MEMUTUSKAN UNTUK MELULUSKAN BAGI MELANJUTKAN TEMPOH KELULUSAN PRODUK SEPERTI YANG DITETAPKAN. KEPUTUSAN : LULUS BERSYARAT SYARAT PENGGUNAAN : (1) Alternatif untuk mengurangkan masalah settlement dan earth pressure. (2) Penggunaan sistem ini bergantung kepada keadaan tapak dan juga memerlukan pertimbangan darpada pegawai penguasa/pengarah projek. (3) Keperluan rekabentuk yang dikemukakan oleh pembekal perlu mendapat pengesahan jurutera perunding bertauliah.
Negara

BilColumn NameColumn NameColumn NameGambar
1 LECA AGGREGATE 0.1 - 4.0mm
2LECA AGGREGATE 4.0 - 10.0mm
3LECA AGGREGATE 10.0 - 25.0mm
4LECA STRUKTUR AGGREGATE 0.1 - 8.0mm
Senarai Dokumen Berkaitan :
BilNama DokumenFile
1LIGHT EXPANDED CLAY AGGREGATES(LECA) 1.pdf
2Dokumen Leca 2.pdf
3Dokumen Leca 3.pdf
4Dokumen Leca 4.pdf