Pengenalan

RMAL ialah laman portal yang memaparkan senarai bahan/ produk bagi kerja-kerja jalan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Bersama (JKR-LLM) Kelulusan Produk bagi Kerja-Kerja Jalan. Senarai ini dipamerkan bagi tujuan untuk memberi maklumat kepada agensi/ orang awam mengenai produk-produk yang telah mendapat keputusan daripada Ahli Jawatankuasa tersebut di kalangan pegawai Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuhraya Malaysia.

Walaupun begitu, Bahagian Pembangunan, Inovasi dan Standard (BPIS) Cawangan Jalan JKR merupakan pentadbir sistem informasi dan sentiasa mengemaskini senarai bahan/ barangan di laman portal RMAL.


SENARAI KATEGORI

Displaying 1-21 of 21 results.
NoNama Kategori Nama Sub KategoriSenarai barang
  
1ROAD RESTRAINT SYSTEMLONGITUDINAL BARRIERView
2ROAD RESTRAINT SYSTEMGUARDRAILView
3ROAD RESTRAINT SYSTEMCRASH CUSHION View
4ROAD FURNITUREROAD STUDView
5ROAD FURNITUREDELINEATOR POSTView
6ROAD FURNITUREKILOMETER POSTView
7ROAD FURNITURESOUND BARRIERView
8ROAD FURNITUREFLEXIBLE POSTView
9ROAD FURNITUREOTHERS View
10ROAD FURNITUREROAD MARKING View
11SLOPE PROTECTIONHYDROSEEDINGView
12SLOPE PROTECTIONSLOPE PROTECTION SYSTEMView
13PAVEMENT FLEXIBLE PAVEMENTView
14PAVEMENT CONCRETE PAVEMENTView
15PAVEMENT PRESERVING ASPHALTView
16PAVEMENT OTHERSView
17PAVEMENTSTABILIZERView
18GEOTECHNICALOTHERSView
19GEOTECHNICAL 1OTHERS 1View
20PAVEMENT 1FLEXIBLE PAVEMENT 1View
21DRAINAGEOTHERS (D)View