Pengenalan

RMAL ialah laman portal yang memaparkan senarai bahan/ produk bagi kerja-kerja jalan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Bersama (JKR-LLM) Kelulusan Produk bagi Kerja-Kerja Jalan. Senarai ini dipamerkan bagi tujuan untuk memberi maklumat kepada agensi/ orang awam mengenai produk-produk yang telah mendapat keputusan daripada Ahli Jawatankuasa tersebut di kalangan pegawai Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuhraya Malaysia.

Walaupun begitu, Bahagian Pembangunan, Inovasi dan Standard (BPIS) Cawangan Jalan JKR merupakan pentadbir sistem informasi dan sentiasa mengemaskini senarai bahan/ barangan di laman portal RMAL.


SENARAI KATEGORI

Displaying 1-30 of 33 results.
NoNama Kategori Nama Sub KategoriSenarai barang
  
1ROAD RESTRAINT SYSTEMLONGITUDINAL BARRIERView
2ROAD RESTRAINT SYSTEMGUARDRAILView
3ROAD RESTRAINT SYSTEMCRASH CUSHION View
4ROAD RESTRAINT SYSTEMROADSIDE BARRIERView
5ROAD FURNITUREROAD STUDView
6ROAD FURNITUREDELINEATOR POSTView
7ROAD FURNITUREKILOMETER POSTView
8ROAD FURNITURESOUND BARRIERView
9ROAD FURNITUREFLEXIBLE POSTView
10ROAD FURNITUREOTHERS View
11ROAD FURNITUREROAD MARKING View
12ROAD FURNITUREROADSTUDView
13ROAD FURNITUREROADSTUDView
14ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
15ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
16ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
17SLOPE PROTECTIONHYDROSEEDINGView
18SLOPE PROTECTIONSLOPE PROTECTION SYSTEMView
19PAVEMENT OTHERS View
20PAVEMENT STABILIZERView
21PAVEMENT COLD MIXView
22PAVEMENT INTERLOCKING PAVEMENTView
23GEOTECHNICALOTHERSView
24GEOTECHNICAL 1OTHERS 1View
25PAVEMENT 1FLEXIBLE PAVEMENT 1View
26PAVEMENT 1MECHANICAL SOIL STABILISERView
27PRODUCT INNOVATIONJKRView
28BRIDGEOTHERS(B)View
29BRIDGEPRESTRESSINGView
30BRIDGEEXPANSION JOINTView