Pengenalan

RMAL ialah laman portal yang memaparkan senarai bahan/ produk bagi kerja-kerja jalan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Bersama (JKR-LLM) Kelulusan Produk bagi Kerja-Kerja Jalan. Senarai ini dipamerkan bagi tujuan untuk memberi maklumat kepada agensi/ orang awam mengenai produk-produk yang telah mendapat keputusan daripada Ahli Jawatankuasa tersebut di kalangan pegawai Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuhraya Malaysia.

Walaupun begitu, Bahagian Pembangunan, Inovasi dan Standard (BPIS) Cawangan Jalan JKR merupakan pentadbir sistem informasi dan sentiasa mengemaskini senarai bahan/ barangan di laman portal RMAL.


SENARAI KATEGORI

Displaying 1-22 of 22 results.
NoNama Kategori Nama Sub KategoriSenarai barang
  
1ROAD RESTRAINT SYSTEMLONGITUDINAL BARRIERView
2ROAD RESTRAINT SYSTEMCRASH CUSHIONView
3ROAD RESTRAINT SYSTEMGUARDRAILView
4ROAD RESTRAINT SYSTEMCRASH CUSHIONView
5ROAD FURNITUREROAD STUDView
6ROAD FURNITUREDELINEATOR POSTView
7ROAD FURNITUREKILOMETER POSTView
8ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
9ROAD FURNITURESOUND BARRIERView
10ROAD FURNITUREFLEXIBLE POSTView
11ROAD FURNITUREOTHERS View
12ROAD FURNITUREROAD MARKINGView
13SLOPE PROTECTIONHYDROSEEDINGView
14SLOPE PROTECTIONSLOPE PROTECTION SYSTEMView
15SLOPE PROTECTIONSLOPE PROTECTION SYSTEM View
16PAVEMENTFLEXIBLE PAVEMENTView
17PAVEMENTCONCRETE PAVEMENTView
18PAVEMENTPRESERVING ASPHALTView
19PAVEMENTSTABILIZERView
20PAVEMENTOTHERSView
21GEOTECHNICALOTHERSView
22PAVEMENTOTHERSView