MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan Barangan : SUPER FIBER REINFORCED ALL-WEATHER
Kod Barangan : JJ0901022.MJ138.J138
Nama Syarikat : AHN VERTEX SDN BHD
Status Syarikat : PENGEDAR
Alamat : UNIT 18-13, PLAZA AZALEA, PERSIARAN BANDARAYA, SEKSYEN 14
40000 SHAH ALAM SELANGOR
No. Telefon : +60355244766
No. Fax :
Jenama : AHNTech VTX
No. Laporan : 011/2021
Tarikh Tamat : 14-04-2026
Rujukan :
Catatan : 1) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.1/2022 BERTARIKH 15 APRIL 2022 ADALAH LULUS. 2) Mesyuarat JBKPJ Bil. 2/2024 yang diadakan pada 29 Februari 2024 telah memutuskan bahawa permohonan pembaharuan bagi produk AHNTech VTX-Super adalah LULUS dengan tempoh kelulusan dilanjutkan sehingga 14 April 2026.
Negara :


BilModelColumn Name