MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan Barangan : HIGHWAY GUARDRAIL
Kod Barangan : JJ010307.MJ52.J58
Nama Syarikat : PRESTAR ENGINEERING SDN. BHD
Status Syarikat : PENGILANG
Alamat : Lot 1298, Batu 16 1/2, Rawang Industrial Estate.
48000 Rawang SELANGOR
No. Telefon : 0360908218
No. Fax : 03-60925245
Jenama : PRESTAR
No. Laporan : 017/2018
Tarikh Tamat : 29-09-2025
Rujukan :
Catatan : 1) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.4/2019 BERTARIKH 01 OKOTBER 2019 ADALAH LULUS. 2) TEMPOH PENDAFTARAN PEMBAHARUAN PRODUK BAGI KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.4/2021 BERTARIKH 28 DISEMBER 2021 MEMUTUSKAN BAHAWA ADALAH LULUS DAN DILANJUTKAN TEMPOH PEMBAHARUAN. 3) Mesyuarat JBKPJ Bil. 4/2023 yang diadakan pada 09 Jun 2023 telah memutuskan bahawa permohonan pembaharuan tempoh kelulusan bagi produk Highway Guardrail dengan tempoh kelulusan dilanjutkan sehingga 29 September 2025.
Negara :


Bil