MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN

Keterangan Barangan : WELLGUARD SYSTEM
Kod Barangan : JJ040203.MJ28.J31
Nama Syarikat : POSITIVE WELL MARKETING SDN. BHD
Status Syarikat : PENGILANG
Alamat : LOT 3223, BATU 6, JALAN BATU PAHAT
86000 KLUANG JOHOR
No. Telefon : 077594800
No. Fax : 07-7594900
Jenama : WELLGUARD SYSTEM
No. Laporan : 026/2020
Tarikh Tamat : 24-07-2024
Rujukan :
Catatan : 1) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA(JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL. 3/2020 BERTARIKH 8 SEPTEMBER 2020 ADALAH LULUS BERSYARAT ; NOTA : SYARAT PENGGUNAAN YANG PERLU DIPATUHI ADALAH : 1) REKABENTUK YANG DIKEMUKAKAN PERLU MENDAPAT PENGESAHAN JURUTERA PROFESSIONAL YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA. KESESUAIAN PENGGUNAAN SISTEM INI BERGANTUNG KEPADA KEADAAN TAPAK DAN JUGA MEMERLUKAN PERTIMBANGAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU JURUTERA REKABENTUK. 2) KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA BERSAMA (JKR-LLM) KELULUSAN PRODUK BAGI KERJA-KERJA JALAN BIL.2/2022 BERTARIKH 29 JULAI 2022. KEPUTUSAN PEMBAHARUAN PRODUK WELLGUARD SYSTEM TELAH DILANJUTKAN SEHINGGA 24/6/2024. NOTA : SYARAT PENGGUNAAN YANG PERLU DIPATUHI ADALAH : 1) REKABENTUK YANG DIKEMUKAKAN PERLU MENDAPAT PENGESAHAN JURUTERA PROFESSIONAL YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA. KESESUAIAN PENGGUNAAN SISTEM INI BERGANTUNG KEPADA KEADAAN TAPAK DAN JUGA MEMERLUKAN PERTIMBANGAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU JURUTERA REKABENTUK.
Negara :


BilModelColumn Name
1PT6, PT9, PT12, W-22, W-23, T6-1,T6-2, T10-3,T12-3