PRODUCT UPDATE
NEWS AND ACTIVITIES
Publish on 29 Mei 2013
PWD GREEN RATING SCHEME (pH)


JKR's Green Rating Scheme (pH) is a tool that can be used by government project implementors for measuring the sustainability of a particular development. It was developed based on operational levels of existing government development and set provisions by current accreditation schemes both within and outside the country.
ANNOUNCEMENT
    Sebarang aduan atau maklumbalas berkaitan bahan/brangan elektrik yang berdaftar dalam laman web ini, bolehlah dimajukan ke alamat berikut : adminEMAL@jkr.gov.my
    Untuk makluman segala urusan permohonan pendaftaran bahan/barangan elektrik (EMAL) hendaklah berurusan dengan UNIT PENSIJILAN BAHAN DAN STANDARD (UPBS),CKE di alamat seperti berikut: Tingkat 15, Menara Kerja Raya (Blok G), Ibu Pejabat JKR Malaysia, No. 6, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur TEL: 03-26189726
    Untuk makluman segala urusan permohonan pendaftaran dan kelulusan bahan/produk Jalan (RMAL) hendaklah berurusan dengan Bahagian Pembangunan Inovasi dan Standard (BPIS) Pakar Kejuruteraan Jalan & Jambatan, Cawangan Jalan di alamat seperti berikut: Tingkat 21, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia, No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur (EMEL RASMI: bpisjmal@jkr.gov.my)
VISITOR

033175

RELATED LINK